Tájékoztató - Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése (x)

2015. október 02., péntek 08:46
Az 58 települést megában foglaló Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a Hernád Völgye Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c. program megvalósításához (KEOP-1.1.1-2F/09-11-2013-0002 konstrukció) 1 milliárd 50 millió Ft összköltségvetésű projekt megvalósításához 982,86 millió Ft vissza nem térintendő támogatásban részesült. A fejlesztés több mint 42 ezer lakos számára javítja a hulladékkezeléssel kapcsolatos feltételeket.

A Társulás településein a gyűjtés továbbra is a megszokott szabványos edényekből történik.
Emellett a térségben kiosztásra kerül 2.000 db műanyag házi komposztáló edény, illetve a lakosság által közvetlenül beszállított – szelektált – hulladékok fogadására az Encsen megvalósuló hulladékudvar is rendelkezésre áll. A szolgáltató itt fogadja a lakossági papír-, műanyag-, üveg-, fém-, építési/bontási, valamint a veszélyes hulladékokat.

Gyűjtőszigetekre is vihetik a jövőben a szelektíven gyűjtött hulladékot Abaújszántón, Baktakéken, Boldogkőváralján, Encsen, Forrón, Fulókércsen, Halmajon, Ináncson, Kázsmárkon, Krasznokvajdán, Mérán, Megyaszón, Novajidrányban, Vilmányban. Ennek érdekében 60 db 1.100 literes konténer kerül beszerzésre, mely lehetővé teszi szigetenként 4 frakció (2 sárga, 1 kék és 1 zöld edény kerül elhelyezésre) gyűjtését. A kék konténerbe papír, a sárgába műanyag, a zöldbe fém és üveg hulladék helyezhető el. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Encsen már bevezetésre került. Itt papír, műanyag, fém gyűjtésére van lehetőség.

A tevékenységek részét képezi a széles körű szemléletformálás is. A környezettudatosságra nevelés érdekében a nyár folyamán a társulás minden településén road show került megrendezésre, szeptemberen pedig a gyerekek közreműködésével rajzverseny, alkotói verseny, környezetbarát rendezvény és környezetvédelmi vetélkedő kerül lebonyolításra. A társulás településeinek képviselőit külön találkozókon várjuk, ahol a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatást kapnak a saját településüket illetően is, illetve kérdéseket tehetnek fel az őket érintő, vagy foglalkoztató hulladékgazdálkodási kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban.

A projekt eredményeként a Társulás mind az 58 települését érintő, hatékony térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer alakul ki, csökkentve ez által a környezetterhelést, és elősegítve a természeti értékek védelmét.